از روزی که مصاحبه در سفارت انجام میشود چند روز طول میکشد تا ویزا صادر شود؟

از روزی که مصاحبه در سفارت انجام میشود چند روز طول میکشد تا ویزا صادر شود؟

ارائه مدارک معتبر، پاسخگویی صحیح به سؤالات افسر ویزا با انجام مراحل بیومتریک، بدون شک صدور ویزای کاری را تضمین خواهد کرد؛ به‌طورکلی از روزی که مصاحبه در سفارت انجام میشود تا زمانی که ویزا صادر شود حدود دو ماه طول می کشد.

مرخصی زایمان در کانادا و اروپا چگونه است؟

مرخصی زایمان در کانادا و اروپا چگونه است؟

در کشورهای اروپایی و کانادا قوانین محکمی در خصوص حمایت از کارمندان زن وضع‌شده است؛ به‌نحوی‌که امنیت شغلی آن‌ها در دوران بارداری، زایمان و پس از تولد فرزند، به‌خوبی تضمین می‌شود.

ویزای کار توسط چه کسی صادر میشود؟

ویزای کار توسط چه کسی صادر میشود؟

ویزای کار در کانادا با ارسال مدارک به اداره مهاجرت کانادا، بررسی و پیگیری می‌گردد. ویزای کار توسط اداره مهاجرت کانادا برای متقاضیان واجد شرایط صادر خواهد شد.

دسته‌بندی ناک (NOC) چیست؟

دسته‌بندی ناک (NOC) چیست؟

. سیستم رده‌بندی ملی مشاغل موردنیاز در کانادا یا National Occupational Classification که به‌اختصار NOC نامیده می‌شود، با هدف ایجاد نظم و هماهنگی در میان برنامه‌های مهاجرت کاری، هرساله از سوی دولت تدوین می‌گردد.