مدت‌ زمان قراردادهای کاری چقدر است؟

مدت‌ زمان قراردادهای کاری چقدر است؟

مدت‌زمان قراردادهای کاری، غیر از موارد موقت، 1 تا 3 ساله می‌باشد. اعتبار ویزای کاری متقاضیان نیز در کانادا بر اساس مدت‌زمان قرارداد منعقدشده میان کارگذار و کارفرما تعیین می‌گردد؛ البته ویزای کاری هرسال قابل تمدید می‌باشد.

آیا کسی که بیماری‌هایی از قبیل هپاتیت داشته باشد، می‌تواند ویزا بگیرد؟

آیا کسی که بیماری‌هایی از قبیل هپاتیت داشته باشد، می‌تواند ویزا بگیرد؟

متقاضیانی که مبتلا به بیماری عفونی و واگیردار هپاتیت باشند، امکان ورود به کانادا به‌منظور کار و زندگی را نخواهد داشت؛ چراکه به تشخیص افسر ویزا ممکن است، این افراد سلامت شهروندان را در کانادا تهدید کنند.

فرق جاب آفر برای آتلانتیک و بقیه شهرها چیست؟

فرق جاب آفر برای آتلانتیک و بقیه شهرها چیست؟

، برنامه مهاجرت کاری در حوزه آتلانتیک با سایر شهرها و ایالات کانادا متفاوت است. برنامه مهاجرتی آتلانتیک با محوریت ارائه جاب آفر یا پیشنهاد شغلی از سوی کارفرمای کانادایی اقدام به جذب نیروی متخصص و حرفه‌ای از سراسر جهان نموده است.